Om jag fick välja skulle vi leva i ett samhälle där vi inte behövde larm & säkerhet för att känna oss trygga. Jag tror att de flesta håller med mig i denna fråga men tyvärr är så inte fallet. Jag valde att installera larm & säkerhet i mitt hem efter ett inbrott. Valet handlade inte så mycket om rädslan för att bli påhoppad i mitt hem, utan valet berodde mer på att jag kände obehag efter att någon rotat bland mina saker. Innan jag valde vilken typ av larm & säkerhet som passade mig konsulterade jag med en säkerhetsexpert vilket kändes väldigt skönt. Han var rimlig i sina argument och försökte inte sälja på mig larm & säkerhet utan vi diskuterade kring min situation utifrån mina behov.

Bevakning

Det vi kom fram till var att jag inte hade användning för kamera och dylikt eftersom att jag trots allt bor i ett väldigt tryggt område men stor grannsamverkan, däremot kunde det vara bra med ett inbrottslarm som kopplades till ett vaktbolag. Jag valde också det senare alternativet och känner att det var ett bra val för egen del. Nu går larmet om någon bryter sig in och jag behöver inte själv ringa vaktbolaget eller polisen utan utryckningen sker automatiskt när larmet går. Det betyder att jag inte ens behöver ha hus vakt under semestern, vilket är värt en hel del. Efter inbrottet hade jag alltid någon som satt vakt när jag var borta under längre perioder, men nu är det alltså inte nödvändigt längre.

Nyponbuskar och föreläsare

Vi har bjudit in en föreläsare i larm & säkerhet som ska instruera oss i hur man bör tänka för att förhindra inbrott och skadegörelse. På min arbetsplats har vi vid otaliga tillfällen råkat ut för klotter på fasaden, krossade rutor och vi har till och med råkat ut för stöld av datorer. Även om en stor del går på försäkringen så känns det bra att vi äntligen börjar engagera oss i larm & säkerhet. Det viktigaste är ju trots allt att personalen som jobbar här känner sig trygga och kan vi dessutom få bukt på den skadegörelse som blivit värre under den senaste perioden så vore ju även det toppen. Jag som är ansvarig för vår arbetsmiljö har länge förespråkat larm & säkerhet och uppmanat till att rutiner kring detta bör skapas. Nu har jag alltså äntligen fått gehör, vilket är ett stort framsteg.

Vad för typ av larm & säkerhet som vi är i behov av är ännu inte fastställt, men jag skulle tro att inbrottslarmet som vi har behöver uppgraderas och det vore inte helt orimligt att tänka sig att vi även kommer att installera kameror vid entréerna. Företaget intill oss har satt galler på sina fönster, vilket jag hoppas att vi slipper. Jag tror att det finns effektivare sätt att säkra larm & säkerhet på som ger ett friare och trevligare intryck. Jag har istället föreslagit att vi planterar nyponbuskar intill husets fönster. Ett enkelt och vacker sätt att hindra obehöriga från att vilja smita in.

Säkerhet